ПОДГОТВЕТЕ ВЪЗДУШНАТА СПИРАЧНА СИСТЕМА НА ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ЗИМАТА, ПРОФЕСИОНАЛНО И НАВРЕМЕ!

ПОДГОТВЕТЕ ВЪЗДУШНАТА СПИРАЧНА СИСТЕМА НА ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ЗИМАТА, ПРОФЕСИОНАЛНО И НАВРЕМЕ!

 

Известно е, че променените климатични и пътни условия през зимата представляват по-голям риск за безопасното функциониране на въздушните спирачни системи. За да се намалят рисковете, е необходимо да се извършат специални тестове и интервенции по време на техническото обслужване преди зимата и през зимния сезон.

Задачите се промениха значително, отчасти по благоприятен, а отчасти по неблагоприятен начин, в резултат от скорошните промени в състава на автомобилния парк.

Съставът на настоящия автомобилен парк е доста разнообразен, както по отношение на типа, така и на възрастта. Съвременните превозни средства, трябва да се експлоатират заедно, с превозни средства от по-старо поколение, чиито възрасти, за съжаление, могат да достигнат до 15-20 години.

Наблюдава  се също и значително нарастване броя на типовете и подтиповете нови съвременни превозни средства. В резултат на това, обслужващият и оперативен персонал трябва да отделя особено внимание за придобиване на знания относно различните типове, а така също и по отношение на непрекъснатото развитие на спирачните системи. Изискванията за техническото обслужване се намалиха значително за модерните превозни средства, обаче с разпространението на електронните системи, ролята на инструменталната диагностика се увеличи, а технологията за тестване се  промени. Ето защо продължаващото обучение на техническия персонал, е от съществено значение, за да се гарантира използването на подходящите диагностични инструменти.

При модерните, по-нови превозни средства, намалелият обем на техническо обслужване и неизпълнението на необходимите проверки, означава множество допълнителни задачи и  извънредни разходи по време на подготовката за зимата и зимната експлоатация. В случая със „старите”, от по-ранна генерация, превозни средства, се изискват също и специални интервенции, свързани с техническото обслужване.

По време на подготовката, една от най-важните задачи се явява прегледът на превозните средства, в съответствие с техния тип и извършването на ремонт и техническо обслужване на база резултатите от тестовете.

В този контекст, по време на подготовката, от изключително значение са следните тестове и задачи, свързани с техническото обслужване:

За да се осигури подходящо работно налягане и достатъчно количество сух сгъстен въздух, с необходимата чистота, трябва да се провери работата и състоянието на компонентите, по системата за сгъстен въздух.

На базата на теста и, в зависимост от тяхното състояние, тръбата за налягане на компресорите и масленият сепаратор - ако такива се използват - трябва да се почистят или заменят.

В зависимост от приложението, функционирането на  инжектора за антифриз на спиртна основа трябва да се провери, и същият трябва да се допълни с антифриз, продаван за тази цел.

Важно! Използването на денатуриран спирт може сериозно да повреди компонентите на системата.

Уместно е да смени дехидраторния патрон, независимо от неговото състояние или ако дихдраторния патрон е силно замърсен с масло, тогава целият блок на дехидратора, би следвало да се замени, и да се открие източника на замърсяване с масло. В случай на замърсяване с тежки масла, има вероятност предпазните клапани също да са замърсени, ето защо е необходимо и те също да бъдат заменени.

Ако цялата спирачна система е силно замърсена, след отстраняване на проблема със замърсяването, се препоръчва да се използва разходоспестяващата почистваща технология, разработена от Szinkron Kft, която в продължение на много години се използва успешно. В случай на превозни средства оборудвани с дехидраторен кран с интегриран маслоотделител, е препоръчително да се използва OSC дехидраторен патрон с маслен сепаратор.

В случай на дехидраторни кранове, с интегрирани многоканални защитни клапани и електронен контрол, могат да се монтират само OSC дехидраторни патрони.

Важно! Използването на дехидраторни патрони с маслен сепаратор е препоръчително, вместо „традиционните” дехидраторни патрони.

Необходимо да се извършат проверки за херметичност (активни и пасивни) на системата.

Еднакво важно е да се провери безотказната работа на ABS/ASR и EBS системите, като се обърне особено внимание на условията на пътя през зимата. След като се извърши проверката на компонентите и съответното обслужване, ПРОВЕРЕТЕ безотказната работа на цялата спирачна система.

Тази статия има за цел повишаване на осведомеността, тя е ограничена по обхват и включва само определени позовавания, във връзка с извършването на необходимите проверки и обслужване на въздушната система, както и възможни практически решения. 

За повече информация и обслужване на вашите търговски превозни средства, ние сме на ваше разположение!